Organizace dne

6:30-7:00

scházení dětí u žabiček nebo rybiček ( určí tabule na dveřích)

6:30-9:30

volná hra děti, tvořivá individuální i skupinová práce zaměřena na předem určené téma,  cvičení

8:30-9:00

svačinka

9:30-11:30

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:40-12:10

oběd

12:15-14:00

odpočinek dle potřeby dětí,  rozšířené aktivity pro předškolní děti zaměřené na rozvoj školní zralosti

14:10-14:30

hygiena, svačina

14:30-16:30

odpolední činnosti dle zájmu dětí, rozcházení dětí domů

15:30

spojení dětí v jednom oddělení ( určí tabule na dveřích)