O naší školce

MŠ K Meteoru se nachází v klidné a bezpečné části Svobodných Dvorů. Je v blízkosti zastávky autobusové dopravy MHD. Jde o nově vybudovanou přízemní budovu pro 50 dětí.  Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Třídy jsou vybaveny moderním dřevěným nábytkem. Součástí interiéru je velmi často využívaná interaktivní tabule, která slouží převážně k edukaci, ale také ke hře dětí. Školní zahrada je vybavena netradičními herními prvky, dřevěnými domečky na hračky a nářadí. Oválná dráha se speciálním gumovým povrchem slouží pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech. Velkou předností MŠ je zastřešená terasa, kterou využíváme jako stín při slunečných dnech, ale také při nepříznivém počasí.

 

Rozšířené činnosti

Naše MŠ nabízí návštěvy solné jeskyně, kurz plavání a v zimním období kurz lyžování. Pro předškoláky nabízíme pravidelné návštěvy knihovny v Kuklenách. V rámci nespavého režimu jsou zařazovány projekty dle aktuální nabídky (Stavitel, Nemocnice pro medvídky,…) V tomto čase probíhá také příprava na školu, kterou zajišťují učitelky MŠ ve spolupráci se ZŠ Svobodné Dvory. Nocování ve školce prověří samostatnost starších dětí. Konec školního roku dětem zpestří pobyt na škole v přírodě. Do MŠ přijíždějí téměř každý měsíc za dětmi divadelní soubory s pohádkou. Předškoláci jezdí za kulturou do divadla Drak, do Galerie moderního umění… Přírody si děti užívají v rámci batůžkových dní, nebo formou organizovaných výletů objednaným autobusem. V průběhu roku je pro děti připravováno mnoho dalších akcí jako například karneval, oslava Dne dětí atd… Každoročně pořádáme zimní i letní výlet objednaným autobusem. Nově jsme zařadili také kurzy jogy.

Spolupracujeme s odborníky a využíváme možnosti preventivních prohlídek jako je oční screening, logopedická depistáž , úzce spolupracujeme s PPP a SPC.

 

Společné akce pro rodiče a děti

Mezi velice úspěšné akce, pořádané naší MŠ, patří podzimní dýňování či pochod za světýlkem. Každý rok je pro rodiče a jejich děti vyhlášená výtvarná soutěž, do které zapojujeme i veřejnost, která má možnost hlasovat o nejnápaditější výrobek. Vánoční atmosféru zpříjemní Rozsvěcení stromečku u pošty, kde si děti společně s naší druhou MŠ zazpívají koledy a také Vánoční zpívání pro rodiče na venkovní terase. Konec školního roku patří již tradičně loučení s předškoláky a Zahradní slavnosti.